Loading...

Dilarang Bersikap Kasar Terhadap Peminta Bantuan

MDT #32: Dilarang Bersikap Kasar Terhadap Peminta Bantuan

Sebagai seorang Muslim, kita seharusnya bersikap lemah lembut dan baik apabila didatangi oleh mereka yang meminta bantuan ataupun nasihat.
Kadangkala ekspresi wajah kita juga turut memainkan peranan dalam melayani mereka. Janganlah kita bermasam muka, sebaiknya kita berikan senyuman agar mereka suka dan tenang dengan layanan kita.
Dalam MDT kali ini, banyak perkara boleh dipelajari dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita, ayuh kita lihat nasihat-nasihat yang diberikan.
🔗 Tekan link tinyurl.com/MDTalkhair untuk dapatkan senarai Artikel dan Video rakaman kuliah yang lalu.