Loading...

Rahmat bagi Golongan Berkeperluan Istimewa

MDT #24 : Rahmat Bagi Golongan Berkeperluan Istimewa

Islam adalah agama yang menitikberatkan kesemua aspek kehidupan. Dari pengabdian diri kepada tuhan hinggalah dari segi kebajikan manusia. Sifat rahmat dan kasih sayang harus dipupuk kepada setiap individu agar kita dapat membantu mereka yang berkeperluan, bukan hanya keperluan barang dapur sahaja malahan mengajar kita untuk membimbing mereka dari segi pelajaran, pekerjaan dan emosi.
Ayuh sama-sama kita amati artikel MDT pada kali ini.